Tirsdag den 2. juli 2019 havde Øster Hjerm Bygningsartikler (tidligere brugs) eksisteret i 100 år

Her på siden er der et tilbageblik på de foregående 100 år.

1919

1938

1958

Uddrag fra protokollen
fra Øster Hjerm Brugs fra 1919

100 års jubilæum i Øster Hjerm Bygningsartikler
i året 2019.

Efter flere forudgående møder, blev der afholdt stiftende generalforsamling, hvor det blev vedtaget at oprette Øster Hjerm og Omegns Brugsforening i år 1919. Man købte den daværende købmandsforretning i Øster Hjerm for 15.000 kr. Det blev aftalt da den første uddeler blev ansat at der skulle opsættes en grukedel i bryggerset og der skulle indrettes et træskur til uddelerens høns. Der var problemer fra starten i 1923 hvor der var underskud. Uddeleren blev suspenderet fra pladsen som uddeler, det så ud som om der ikke var ren mel i posen. De første 4 år havde brugsen 2 uddeler de følgende 96 år har der været 4 ialt.Det blev besluttet på en bestyrelsesmøde i oktober 1923 at installere elektrisk lys til den nette sum af 283 kr. og 85 øre. Det er sparsomme oplysninger der er ført i protokollen.

Telling Poulsen var ansat som uddeler frem til 1947. Stilingen blev opslået ledig i andelsbladet der kom 70 ansøgere. Valget faldt på Villy Grundsøe som senere skulle vise sig at være helt rigtig. Han var tillidsfuld og ihærdig frem til 1962. Medlemstallet steg støt på trods af det solidariske ansvar, man stod sammen og det var det, der var med til at bære andelsbevægelsen i det 18. århundrede. Året 1962 havde Grundsøe også godt gang i grovvarehandelen en kasse for sig, der var også noget der hed Hjerm Gødningsforening som han også administrerede. Den lokale grovvarehandel byggede ny afdeling i Hjerm, og han forlod Brugsen og byggede sit egen hus ved foderstofforretningen. Stilingen som uddeler blev opslået ledig, der kom også her mange ansøgere og valget faldt på Svend Kjær ud af 30 ansøgere. For ham var det også en stor udfordring, stilstand er tilbagegang Der blev købt et restlager af tapet og der blev sat salgs annoncer i dagbladet og mange andre steder. Øster Hjerm Brugs blev berømt i både nær og fjern. Samtidig kom der lidt byggeartikler ind på lageret, hvor den tidligere grovvare havde været, det greb om sig. I 1972 indtrådte Danmark i EU Fællesmarkedet, som for alvor satte gang i inflationen i Danmark. Der blev bygget mange parcelhuse og landbrugsbygninger som blev en kæmpe hit for Svend Kjær og Øster Hjerm Brugs. Det solidariske ansvar blev ændret til AMBA – andelsselskab med begrænset ansvar. Medlemmerne fik deres medlemskapital udbetalt. Der var gode muligheder for at låne penge til at bygge ny lagerhal. Formanden kunne i 10 år indlede generalforsamlingen med at sige, igen et godt år for brugsen, stigende omsætning og indtjening, generalforsamlingen var blevet til en folkefest i Hjerm, 200 medlemmer til generalforsamling, som sluttede med pladespil.

Ny lagerhal

På et bestyrelsesmøde den 8. august 1974 blev det besluttet, at gå i gang med at bygge en ny lagerhal. Der var forinden købt et areal på 524 m² af Kristian Hulgård. Men man kom ret hurtig til at mangle udenomsplads, så allerede i 1998 købte man igen jord af Kristian Hulgård, denne gang lidt mere nemlig 1976 m². Men igen blev indendørspladsen for kneben, så den 12. april 1985 var der rejsegilde på endnu en lagerhal. Det var også i 1985 det blev besluttet, at sløjfe den lange åbningstid til kl. 20.00 fredag aften. I 1989 kunne Brugsen fejre 70-års jubilæum, som blev fejret med en masse gode tilbud, kaffebord og forskelligt mundgodt i brugsens lokaler. Så kom der nogle år, hvor brugsen, ligesom så mange i samme branche, godt kunne ha’ ønsket sig noget mere travlhed ved kasseapparatet, hvilket jo skyldtes at aktiviteterne i byggebranchen nærmest var gået på vågeblus. Men efter nogle magre år, kom der igen gang i byggeriet, og indtjeningen kom på rette spor igen.

Mht. kolonialafdelingen, så var omsætningen efterhånden kommet så langt ned, at afdelingen ikke længere var rentabel. Der blev indkaldt til et medlemsmøde den 30. januar 1992 i Hjerm Sognegård. 65 personer var mødt op. Der blev givet en grundig orientering om, hvad der lå til grund for bestyrelsens beslutning, og ligeså om de praktiske tiltag omkring nedlukningen. Allerede den 30. april 1992 var man klar til at åbne den nye byggebutik, dér hvor kolonialafdelingen før havde til huse. I 1994 havde brugsen 75-års jubilæum. Der blev udsendt en 16 siders reklameavis til ca. 4.000 husstande med masser af gode tilbud. På et tidspunkt meddelte Svend Kjær, at han pr. 1. marts 1997 efter 34 år, ønskede at stoppe som uddeler ved Øster Hjerm Brugsforening, for at gå på efterløn. Svend har været den længst ansatte uddeler i brugsens historie, og det var ham der lagde kimen til at Brugsen blev ændret til et byggemarked, og dermed klædt på til fremtiden. I stedet for Svend Kjær ansatte bestyrelsen Freddy Hansen som uddeler. Freddy er en erfaren mand i firmaet. Han har været ansat i Brugsen siden 1981, så han havde mange års erfaring, inden at han overtog posten som uddeler.

Formænd gennem de sidste 50 år

Nuværende bestyrelse

Daglige ledere gennem de sidste 57 år. Freddy Hansen og Svend Kjær.

Nyere historie

1998 Der bliver indkøbt trælastbaseret indkøbssystem og tiden med manuel borføring og kuglepen sluttes.
1999 Forretningen indmeldes i indkøbsforeningen Jydske Byggecentre.
2001 Forretningen er for første gang med i tv reklamer for Aubo produkter sammen med tre andre forretninger
2002 Efter en længere succeshistorie afvikles tapet lageret der vil i stedet blive udstilling af døre og vinduer. Benzintanken er nedtaget og salget dermed ophørt pladsen er renset og gjort i stand. Det ville blive alt for dyrt at lave et nyt anlæg så kunderne måtte desværre køre til en anden by for at tanke.
2003 Af hensyn til senere udvidelse tilkøbes ca. 3500 m2 jord nord for bygningerne. Pladsen byggemodnes og belægges med stabilgrus.
2004 Forholdet til FDB ophører og forretningen skifter navn til Øster Hjerm Bygningsartikler.
2005 Facaden på hovedbygningen bliver renoveret og der bliver lavet nyt indgangsparti.
2007 Den 21. juni har Freddy 25 års jubilæum Der afholdes reception samme dag
2009 Der bygges en ny lagerhal.
2010 Det håndskrevne referat afskaffes og vil fremover blive ført på EDB.